νομογράφημα

νομογράφημα
και νομόγραμμα, το
μαθ. υπολογιστικός χάρτης με κλίμακες που περιέχουν τιμές τριών ή περισσότερων μεταβλητών, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανική, στη βιομηχανία και στις φυσικές επιστήμες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. nomograph / nomogram < νόμος + γράφημα / γράμμα].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”